Gregoria de Jesus

Talambuhay ni Gregoria de JesusSi Gregoria de Jesus ay isinilang noong ika-15 ng Mayo 1875 kina Nicolas de Jesus at Baltazara Alvarez Francisco. Ang kanyang ama ay isang gobernadorcillo o alcalde municipal at ang kanyang ina naman ay pamangkin ni Heneral Mariano Alvarez. Siya ang tinaguriang Lakambini ng Katipunan. Ang kanyang palayaw ay Aling Oriang at siya kilala sa bansag na ito. Si Oriang ay bise- presidente ng women’s chapter ng Katipunan. Malaki ang kanyang naging partisipasyon sa Katipunan, siya’y naging tagapagtago ng mga importantent dokumento at ng selyo o sagisag ng kilusan.

Siya ay nagtapos ng kursong Maestra at nanguna sa binigay na pagsusulit na bigay ng Gobernador-Heneral. Upang magbigay daan sa kanyang mga kapatid, siya ay tumigil sa pagaaral. Siya ay naging kasama sa pagpapaunlad ng kanilang malawak na lupain. Si Gregoria de Jesus ay nagbukid bilang pagtulong niya sa kanyang ama. Siya ay nanahi at nagbuburda at tumutulong sa gawaing bahay ng kanyang ina.

Gregoria-De-Jesus-Talambuhay-Buod-sa-Tagalog-Bayani-ng-Pilipinas-Filipino-Biography-Photos-Pics

Nagpakasal sila ni Andres Bonifacio, ang Supremo ng Katipunan, noong Marso 1893, sa gulang na labingwalo. Ang kasalan ay sa isang simbahan sa Binondo. At muling nagpakasal sa harapan ng Katipunan. Noong gabi din iyon ay naitatag ang isang sangay ng kababaihan ng Katipunan.

Pagkaraan ng isang taon ay bumalik sa kanilang tahanan sa dahilang siya ang nagdadalang tao. Nagsilang siya ng isang anak na mayroon din pangalang Andres, subalit sa kasamaang palad, namatay ang anak nila sa sakit na bulutong.

Sa pagkakalantad ng noo’y siktretong samahan ng Katipunan, nabulalas ang kanilang pagtatago dahil sa ipinagkanulo sila ng ng kapwa nilang katipunerong si Teodoro Patino. Marami sa kanilang mga kasamahan ang nadakip, napatay at nakulong, ngunit silang dalawa ng kanyang asawa na si Andres Bonifacio ay namundok at nanatiling nakapagtago.

Ang mga nakakapagtagong katipunero ay muling nagsama-sama at nagplanong sugurin ang mga kalabang Espanyol. Sa una nilang paglusob ay naging matagumpay. Nagdesisyon silang sugurin ang Maynila kung saan mas malaki ang pwersa ng mga Espanyol na kanilang sasagupain, ngunit sila ang nagapi ng mga kalaban at marami sa kanilang mga kasamahang katipunero ang namatay at nadakip.

Bukod sa pagkakatalo, nagkaroong ng hidwaan sila Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo, naging dahilan ito ng paghina ng kanilang pwersa. Pinatay ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio.

Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, nakilala ni Oriang si Julio Nakpil at naging kanyang pangalawang asawa. Siya ay muling ikinasal noong Disyembre 1, 1898 sa Quiapo, Maynila.Biniyayaan sila ng anim na anak, kabilang dito sina Juan, Julia, Francisco, Josephine, Mercedes at Caridad.

Si Gregoria de Jesus ay namatay noong Ika-15 ng Marso 1943 sa gulang na 68, dahil sa sakit sa puso.


Related Posts :
Andres Bonifacio – Talambuhay Buod sa Tagalog Filipino Bayani ng Pilipinas
Rafael Palma – Talambuhay Buod sa Tagalog Filipino Bayani ng Pilipinas
Graciano Lopez Jaena – Talambuhay Buod sa Tagalog Filipino Bayani ng Pilipinas
Mariano Gomez – Talambuhay Buod sa Tagalog Filipino Bayani ng Pilipinas
Jose Burgos – Talambuhay Buod sa Tagalog Filipino Bayani ng Pilipinas